Hopp til hovedinnhold
Voss vgs sett utanfrå.

Velkomen til Voss vgs!

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me har både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me tilbyr elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!

Aktuelle saker

06.06.2023

Elevar med skuleplass kan søkje om stipend og lån

Lånekassa har opna søknaden for skuleåret 2023–2024. Elevar som har skuleplass, kan no søkje om stipend og lån på lanekassen.no

13.04.2023

Byggfaglinja tek på seg elevarbeid i skuleåret 2023-2024

Byggfaglinja ved Voss vgs tek på seg elevarbeid for komande skuleår. Nærare informasjon og søknadsskjema finn du her. Søknadsfrist er 23. mai 2023.

Garasje under bygging.
21.03.2023

19. mai

Elevfri/førebuingsdag 19. mai. Fredag 19. mai er førebuingsdag til eksamen for vg2 norsk sidemål. For andre elevar er denne dagen ein fridag.

14.03.2023

Praksis i utlandet gjennom Erasmus+

Voss vgs tilbyr praksisopphald i utlandet gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+. Her kan du lesa om elevane sine opplevingar ute i praksis.

Erasmus+ - logo