Voss vgs sett utanfrå.

Velkomen til Voss vgs!

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me tilbyr både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me er opptekne av å tilby elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!
Bilete av Voss vgs uanfor med uteområde.

Foreldremøte

Vg1: fysiske møte 14. og 15. februar. Vg2: digitalt møte 16. februar 2023.

Aktuelle saker

25.11.2022

Lærlingekonferansen 2022

Torsdag 24.november hadde Voss vidaregåande skule sin årlege lærlingekonferanse. Dette er ein viktig dag for Vg2 elevane våre som etter dette skuleåret skal ut i lære.

Presentasjon under lærlingekonferansen
22.09.2022

Elevrådet 2022/23

Elevrådstyret for Voss vgs skuleåret 2022-2023.

Dei fem elevane i elevrådstyret.
22.09.2022

Villmark vg1 på tur

1 NAB villmark fekk ein flott tur med havkajakk frå Flåm.

Villmark på tur i havkajakk
09.08.2022

Elevopplysningsskjema og Avtale om lån av læremiddel

Her finn du Elevopplysningsskjema som du skal ha med første skuledag. Du finn også skjema for Avtale for lån av læremiddel. Dette skjemaet skal signerast kvart skuleår.