Voss vgs

Velkomen til Voss vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me tilbyr både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me er opptekne av å tilby elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!
skulen sitt internat

Treng du ein stad å bu?

Internatet er eit trygt og fint tilbod for deg som går på vidaregåande skule på Voss. Du bur på eige rom, i eit fellesskap med andre elevar. Internatet er plassert på Rogne. Det er gå- eller sykkelavstand til skulen, det går også buss.

Avtale om utlån av læremiddel

Vestland fylkeskommune har eit digitalt skjema for avtale om utlån av lærebøker og anna utstyr for elevar i vgs. Alle elevar må signere avtale kvart skuleår. For elevar under 18 år må i tillegg føresette signere. Når signeringa er fullført får elevane kvittering på e-post, og kan låne læremiddel.

Aktuelle saker

19.05.2022

Kr. 1 million til skulen og barneheimen i Monsefú!

Sist veke var det sjekk-overrekking for dei innsamla midlane som elevane ved Thor Heyerdahl vgs, Melsom vgs, Re vgs , Holmestrand vgs og Voss vidaregåande skule fekk inn gjennom sin arbeidsinnsats på solidaritetsdagen i 2021.

Overrekking av sjekk til prosjekt Peru
03.03.2022

Voss vgs er sertifisert som miljøfyrtårn

Me driv fram klima- og miljøarbeidet vårt gjennom årlege handlingsplanar og har eit leiingssystem for miljø for å redusere belastninga på miljøet.

Miljøfyrtårnlogo
08.02.2022

Naturbruksveka 2022

Naturbruk er grunnsteinen i grøn utdanning. Gjennom filmar, presentasjonar og live-sendingar gir naturbruksveka informasjon om utdanningsløpa og kor du kan jobbe om du vel grøn utdanning.

elevar set kålplantar i åkeren
08.02.2022

Tur på Vikafjellet

Ein nydeleg dag på Vikafjellet for vg2.

Skitur på Vikafjellet