Hopp til hovedinnhold
Voss vgs sett utanfrå.

Voss vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me har både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me tilbyr elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!

VIP – snakk om det: Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skulen

I år startar Voss vidaregåande skule opp med eit nytt og spennande program som har til føremål å gi meir informasjon om eiga helse og korleis ivareta andre: VIP – SNAKK OM DET.

Velkomen til Voss vgs skuleåret 2023/2024

Skulestart for alle elevar er torsdag 17. august 2023. Vg 1 møter kl. 09:00 og Vg2 og Vg3 møter kl. 10:30. Her finn du praktisk informasjon til skulestart.

Aktuelle saker

09.08.2023

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Stipenda går til idrettsutøvarar som markerer seg med gode nasjonale og/eller internasjonale prestasjonar i idrett.

06.07.2023

Skuleskyssbillett på mobil

Frå og med skulestart i august 2023 kan elevar med rett til fri skuleskyss velje å få skuleskyssbilletten sin i Skyss billett-appen. Løysinga er valfri og elevar som ønskjer det, kan fortsetje med dagens løysing med kort.

23.06.2023

Avtale om lån av lærebøker og andre læremiddel

Alle elevar skal signere avtalen kvart skuleår - vg1, vg2 og vg3.

06.06.2023

Elevar med skuleplass kan søkje om stipend og lån

Lånekassa har opna søknaden for skuleåret 2023–2024. Elevar som har skuleplass, kan no søkje om stipend og lån på lanekassen.no