Hopp til hovedinnhold
Voss vgs sett utanfrå.

Voss vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me har både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me tilbyr elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!

VIP – snakk om det: Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skulen

I år startar Voss vidaregåande skule opp med eit nytt og spennande program som har til føremål å gi meir informasjon om eiga helse og korleis ivareta andre: VIP – SNAKK OM DET.

Aktuelle saker

17.11.2023

Forfattarbesøk av Brynjulf Jung Tjønn

Voss vgs har hatt besøk av forfattaren Brynjulf Jung Tjønn.

Forfattar Brynjulf Jung Tjønn i auditoriet ved Voss vgs.
19.10.2023

Foreldremøte hausten 2023

Tysdag 24. oktober - torsdag 26. oktober er det foreldremøte ved Voss vgs. Sjå tidspunkt for dei ulike klassane her.

09.08.2023

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni stipend à 40 000 kroner til unge lovande idrettsutøvarar. Stipenda går til idrettsutøvarar som markerer seg med gode nasjonale og/eller internasjonale prestasjonar i idrett.

06.07.2023

Skuleskyssbillett på mobil

Frå og med skulestart i august 2023 kan elevar med rett til fri skuleskyss velje å få skuleskyssbilletten sin i Skyss billett-appen. Løysinga er valfri og elevar som ønskjer det, kan fortsetje med dagens løysing med kort.