Hopp til hovedinnhold
Voss vgs sett utanfrå.

Voss vidaregåande skule

Voss vidaregåande skule har omlag 400 elevar fordelt på fem utdanningsprogram. Me har både yrkes- og studiespesialiserande fag og arbeidstrening. Me tilbyr elevane ei god og framtidsretta utdanning, og har internasjonalt samarbeid med fleire skular. Som elev ved Voss vgs vil du få utvikla kompetanse og kunnskap innan det fagfeltet du interesserer deg for. Voss vgs er skulen som gjer deg klar til næringsliv og høgare utdanning!

VIP – snakk om det: Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skulen

I år startar Voss vidaregåande skule opp med eit nytt og spennande program som har til føremål å gi meir informasjon om eiga helse og korleis ivareta andre: VIP – SNAKK OM DET.
Voss vgs

Skulestart ved Voss vgs er 15. august 2024

Fyrste skuledag ved Voss vidaregåande skule er torsdag 15. august. Her finn du praktisk informasjon.

Aktuelle saker

10.06.2024

Skyss til skulen

Hugs å søkje om skuleskyss før skulestart. Elevane kan reisa gratis til skulen første skuledag.

06.06.2024

Informasjon om lån og stipend

Dei som skal ta utdanningar i Noreg, kan sjekke kor mykje dei kan få i lån og stipend hjå Lånekassa. Og avgangselevar ved vgs som har fått studieplass ved høgskule/universitet kan no søkje Lånekassa om lån og stipend.

29.02.2024

Elevarbeid ved byggfag skuleåret 2024-2025

Byggfag tek på seg oppdrag for neste skuleår.

Garasje under oppføring.
06.02.2024

Ledige læreplassar 2024

Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret for Indre Hordaland har fylgjande ledige læreplassar.

Elektromontør i arbeid.