Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnlogoen

Voss vgs er sertifisert som miljøfyrtårn. Me driv fram klima- og miljøarbeidet vårt gjennom årlege handlingsplanar og har eit leiingssystem for miljø for å redusere belastninga på miljøet.

Sertifiseringa legg til rette for ein berekraftig vekst og reduserer belastninga på miljøet. Det inneber blant anna at me forpliktar oss til å:

  • kjeldesortere avfall
  • redusere avfall, både papir-, plast- og matavfall
  • prioritere kortreist mat og økologiske varer
  • redusere energiforbruket
  • legge til rette for bruk av sykkel
  • ta miljøomsyn ved innkjøp av varer og tenester
  • rapportere klima- og miljøarbeidet vårt

Du kan lese meir hjå Stiftelsen miljøfyrtårn.