Skuleskyss

Til skolen.jpg

Skyss til skulen

Hjå Skyss finn du informasjon om kollektivtransporten og om du har rett på gratis skuleskyss. Du må som hovudregel bruke 30-dagars ungdomsbillett til skuleskyssen. Dette gjeld også om du bur meir enn 6 km frå skulen.