Vaksenopplæring

Parsellhage

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Me tilbyr:

Vg1 - Restaurant- og matfag
Vg2 - Landbruk og gartnarnæring
Vg3 - Gartnarnæringa

Ynskjer du opptak for 2022/23 registrerer du søknaden din før 1. april i vigo.no

Informasjon om:
Elev-pc
Lånekassen
Undervisning og andre læremiddel er gratis for alle som får plass.

Ta gjerne kontakt med Rettleiingstenesta indre Vestland dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Restaurant- og matfag vg1

Dette er faga for deg som er interessert i servering, matforedling og matproduksjon. Undervisninga føregår i Voss vidaregåande skule sine flotte lokale.

Landbruk- og gartnarnæring vg2 og vg3

Denne utdanninga gir deg kompetanse innan praktisk og teoretisk gartnarfagleg arbeid. Me tilbyr samlingsbasert gartnarutdanning over to år. Den gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklinga i samfunnet. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosessar og utviklar praktiske kunnskapar som gartnar. Utdanninga er på deltid og er lagt opp med fysiske samlingar i Ulvik.

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.