Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Grønsaker i parsellhage.

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Me tilbyr:

Vg2 - Restaurant- og matfag
Vg2 - Landbruk og gartnarnæring retta mot gartnarar

Ynskjer du opptak for 2023/24 registrerer du søknaden din før 1. mars i vigo.no

Sjå oversikt over vaksenopplæringstilbodet i Vestland fylke.

Her finn du meir informasjon om:

Undervisning og andre læremiddel er gratis for alle som får plass.

Ta gjerne kontakt med Rettleiingstenesta indre Vestland dersom du har spørsmål om søknadsprosess og/eller studieval.

Restaurant- og matfag vg2

Dette er faga for deg som er interessert i servering, matforedling og matproduksjon. Undervisninga føregår i Voss vidaregåande skule sine flotte lokale.

Landbruk- og gartnarnæring vg2

Denne utdanninga gir deg kompetanse innan praktisk og teoretisk gartnarfagleg arbeid slik at du kan gå ut i lære i gartnarfaget etter vg2. Dette kurset er samlingsbasert. Den gir deg innsikt i bærekraftige driftsformer og omstilling i tråd med utviklinga i samfunnet. Du får kjennskap til ulike produksjonsprosessar og utviklar praktiske kunnskapar som gartnar. Utdanninga er på deltid og er lagt opp med fysiske samlingar i Ulvik.

Fagbrev

Har du erfaring frå eit yrke? Du kan ta fagbrev som praksiskandidat eller fagbrev på jobb.

Søk utdanning

Vaksne kan søkje om vidaregåande utdanning og realkompetansevurdering.