Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Rådgjevarane

Rådgjevar kan hjelpa deg med:

  • Kvar du skal utdanne deg
  • Kva utdanning du kan ta
  • Korleis du kan studere utanlands
  • Korleis du kan skrive ein søknad
  • Tilrettelegging viss kvardagen er tung
  • Informasjon om tilbod og krav frå skular

    Rådgjevarane har teieplikt, og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven.

    Rådgjevarane sine kontor ligg i administrasjonsfløyen i 1.etasje.

Rådgjevarane ved Voss vgs

Rådgjevar for Bygg- og anleggsteknikk, Teknologi- og industrifag,
Elektro og datateknologi: Dag Rune
Rådgjevar for Naturbruk, Restaurant- og matfag: Jane

Dag Rune Bakke

rådgjevar

Jane Røssland

rådgjevar

Elevkoordinator

Hilde Marie Kårbø er Elevkoordinator ved dei to vidaregåande skulane på Voss. Elevkoordinatoren arbeider med elevane og fylgjer dei opp slik at dei kan gjennomføre vidaregåande opplæring på ein god måte. 
Ta kontakt med Hilde Marie Kårbø på e-post