Biblioteket

Bilete frå biblioteket

Biblioteket har skjønnlitteratur, fagbøker og engelske bøker til utlån.

Me har sittegruppe til gruppearbeid og gode stolar der du kan slappe av i fred og ro. Me har også brettspel til bruk i biblioteket.

Skulebiblioteket er betjent:

  • Tysdag: kl. 08.00 - 15.30
  • Torsdag: kl. 08.00 - 15.30
    I tillegg siste fredag i kvar månad: kl. 08.00 - 15.30

Utlån av lærebøker

Når du startar på skulen må du underteikne ein lånekontrakt. Er du under 18 år må også føresette underteikne. Du kan då låne gratis lærebøker. Du er sjølv ansvarleg for det du har lånt. Om du mistar eller øydelegg noko må du erstatte det.
Lånekontrakt

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon.

Du kan ikkje klippe og lime andre sitt arbeid som ditt eige. Korleis kan du bruke andre sine tekstar utan å plagiere? Det kan du lære meir om på nettsida til NDLA.

E-lån

E-lån er bøker du kan laste ned til datamaskina, nettbrettet eller mobilen din. Du kan også låne lydbøker. Last ned biblioteka sin app Bookbites, då kan du låne E-bøker gratis. Samme bok kan lastast ned til seks ulike einingar, og bøkene blir automatisk levert tilbake etter tre veker.

Lånekort

Du kan laste ned det nasjonale lånekortet på mobilen i tillegg til det fysiske lånekortet.

Søk etter bøker i katalogen

Søk etter bøker hjå Voss vgs

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ingeborg som er bibliotekar.