Hopp til hovedinnhold

Avtale om lån av lærebøker og andre læremiddel

Alle elevar skal signere avtalen kvart skuleår - vg1, vg2 og vg3.

Alle elevar skal kvart skuleår signere Avtale om utlån av læremiddel og skuleutstyr. Er du under 18 år må også føresette underteikne. I avtalen står det blant anna at du er ansvarleg for det du har lånt, og om du mistar eller øydelegg noko må du erstatte det. Gå inn på avtalen for å lese den, pålogging med bankID.