Hopp til hovedinnhold

Elevar med skuleplass kan søkje om stipend og lån

Lånekassa har opna søknaden for skuleåret 2023–2024. Elevar som har skuleplass, kan no søkje om stipend og lån på lanekassen.no

Her kan du søkje om stipend og lån.
Dei som ikkje har skuleplass, må vente med å søkje til dei har fått melding om opptak.

Du kan få hjelp i søkjeprosessen på lanekassen.no utan å logge inn eller sende søknad. For deg som har ungdomsrett, kan du blant anna sjekke kor mykje pengar du kan få frå Lånekassa.