Hopp til hovedinnhold

Praksis i utlandet gjennom Erasmus+

Erasmus+ - logo

Voss vgs tilbyr praksisopphald i utlandet gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+. Her kan du lesa om elevane sine opplevingar ute i praksis.

På nettsida Vossaskulane i Europa finn du informasjon om praksisopphalda til elevane ved Voss vgs og Voss gymnas. Her skriv elevane om opplevingane sine ute i Europa. 

Erasmus+ gjev elevane moglegheit til å reisa til eit anna europeisk land, møta elevar frå ein annan kulturbakgrunn og få innsikt i korleis dei jobbar med fagleg innhald i andre delar av Europa.