Hopp til hovedinnhold

Sentrale dokument i vgs

Elevar på toppen av fjelltopp med utsikt utover.

Her finn du eit utval av lover, reglar og rettleiingar for vidaregåande skular.

Elevforsikring

Alle elevar i vidaregåande skular i Vestland fylkeskommune har ulykkesforsikring. Forsikringa gjeld også for elevar under midlertidig opphald i utlandet som t.d. ved utveksling. Ta kontakt med skulen om du ynskjer meir informasjon om forsikringsordninga.

Les om lover og reglar for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune.